Τρίμηνη πιλοτική λειτουργία

Σάββατο, 14 Δεκεμβρίου 2019

Σχεδιάσαμε την πλήρη και τελική ανάπτυξη της πύλης σε τέσσερις (4) φάσεις.

Να την υλοποιήσουμε με την δική σας συμμετοχή, τις ιδέες και τις προτάσεις σας.

Με στόχο την βέλτιστη κάλυψη των πραγματικών καθημερινών αναγκών σας!

Α! Φάση

18/11/2019

Πολεοδομική Πληροφόρηση (Χρήσεις Γης – Όροι Δόμησης κλπ.), για τις εντός ή εκτός σχεδίου περιοχές, με ένα Κλικ πάνω σε ψηφιακούς χάρτες, παρέχοντας αναλυτική και τεκμηριωμένη πληροφόρηση για Χρήσεις Γης και Όρους Δόμησης σε κάθε σημείο για κάθε υφιστάμενη τοπική ρύθμιση, όπως:

 • Ρυμοτομικών σχεδίων - Πολεοδομικών μελετών, Οριοθετήσεις Οικισμών,
 • Γ.Π.Σ/ ΣΧ.Ο.Α.Α.Π - Ζ.Ο.Ε - ΠΕ.Ρ.ΠΟ - Ε.ΣΧ.Α.Δ.Α / Ε.ΣΧ.Α.Σ.Ε  κλπ Ειδικών Σχεδίων,
 • Ζωνών Προστασίας Περιβάλλοντος (Αρχαιολογικών χώρων & Μνημείων, Αιγαλών, Natura, Υγροβιοτόπων κλπ)

Πιλοτικά και για επίδειξη των υπηρεσιών της πύλης, ξεκινήσαμε με τις περιοχές  Αττικής & Θεσσαλονίκης . Στην συνέχεια, λαμβάνοντας υπόψη μας τις τυχόν δικές σας ιδέες και προτάσεις, καθώς και μετά τους αναγκαίους ποιοτικούς ελέγχους που πραγματοποιούμε για την ακεραιότητα των δεδομένων,  θα ενσωματωθούν και οι υπόλοιπες περιοχές της χώρας όπως παρακάτω :

i) 22-12-2019, μαζί με την Αττική και Θεσσαλονίκη, θα είναι διαθέσιμη  και όλη η Νότια Ελλάδα (Εύβοια- Βοιωτία- Πελοπόννησος- Κυκλάδες- Δωδεκάνησα - Κρήτη- Επτάνησα),  ii) 31-01-2020 , επιπλέον θα είναι διαθέσιμες και οι περιοχές της  Κεντρικής  Ελλάδας,  iii) 28-02-2020, θα να είναι διαθέσιμη ΟΛΗ η Ελλάδα !!

Β! Φάση 

22/12/2019

Ένταξη στην Πολεοδομική Πληροφόρηση και των Αντικειμενικών Αξιών Ακινήτων, εντός ή εκτός σχεδίου, χωρικά πάνω σε ψηφιακούς χάρτες.

Για τα εκτός σχεδίου, οι συντελεστές ΕΒΑ με βάση:

 1. Τις επεκτάσεις ΓΠΣ, ΣΧΟΑΠ, ΠΕΡΠΟ,
 2. Την απόσταση των ακινήτων από την Θάλασσα,
 3. Τις ζώνες ειδικών τιμών περιμετρικά κάποιων οικισμών,
 4. Την κατηγοριοποίηση του Οδικό Δικτύου

Γ! Φάση

22/12/2019

Στο χάος των παράτυπων, αναρμόδιων κανονιστικών παρεμβάσεων απο την διοίκηση - και γενικώς  μη σύννομων πολεοδομικών ρυθμίσεων του παρελθόντος - όπως έχουν κριθεί απο το Συμβούλιο της Επικρατείας (ΣτΕ), εκατοντάδες  ρυθμίσεις ρυμοτομικών σχεδίων, πολεοδομικών μελετών, αλλά και χιλιάδων οικισμών βρίσκονται στον «αέρα» !

Τις αποφάσεις  αυτές , η πλειοψηφία των επαγγελματιών (Μηχανικοί- Εκτιμητές - Δικηγόροι κλπ) τις αγνοούν,  με αυτονόητους επαγγελματικούς κινδύνους που ανάγονται στην ορθότητα, εγκυρότητα και ασφάλεια δικαίου κατά λήψη των αποφάσεων τους..

Για τον λόγο αυτό, εντάξαμε ως ειδική υπηρεσία πληροφόρησης - με την μορφή προειδοποίησης (Alert)-   την χωρική σύνδεση και αναφορά της Νομοθεσίας και  των αποφάσεων Νομολογίας (~1.500 αποφάσεων) του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ), του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (Ν.Σ.Κ), καθώς και του Συνηγόρου του Πολίτη (ΣτΠ).

Δ! Φάση

17/02/2020

Αξιολόγηση / Βαθμονόμηση των ~22.000 γειτονιών & των παράκτιων περιοχών όλης της χώρας (με «Σκορ Αξίας») στο επίπεδο του κάθε Δήμου, σύμφωνα με:

 1. Τα Ευρωπαϊκά Εκτιμητικά Πρότυπα (TeGoVa, Rics)
 2. Τις πρόσφατες αποφάσεις του Συμβουλίου Επικρατείας (ΣτΕ) και
 3. Κυρίως με τα πραγματικά και αναμφισβήτητα χωρικά κλπ. χαρακτηριστικά τους όπως: 
  • Προσπελασιμότητα,
  • Πολεοδομικό σχεδιασμό,
  • Στοιχεία Φυσικού Περιβάλλοντος,
  • Τεχνικών και Κοινωνικών Υποδομών,
  • Δημογραφικά & Κοινωνικά στοιχεία,
  • Τοπική Αγορά και Οικονομικά στοιχεία και
  • Γειτνιάζουσες Επωφελείς ή Οχλούσες χρήσεις

Η μόνη επιστημονικά άρτια, ασφαλής και αναμφισβήτητη βάση, για την αξιολόγηση και εκτίμηση ακινήτων, αλλά και οδηγός .. για την επικείμενη αναπροσαρμογή των Α.Α.Α.

28/02/2020

Πλήρης λειτουργία της Πύλης

Για κάθε σημείο σε όλη την Ελλάδα

Όλες οι Υπηρεσίες σε μια Καινοτόμο Πλατφόρμα!