Σύστημα Αντικειμενικών Αξιών Ακινήτων (Α.Α.Α)

Τό Σύστημα Αντικειμενικών Αξιών Ακινήτων (Α.Α.Α), ήταν απο τα πλέον φιλόδοξα και διεθνώς καινοτόμα συστήματα, οικονομικής αποτίμησης της αξίας της ακίνητης περιουσίας, που εισήχθησαν στην χώρας μας το 1982-1983 απο τον καθηγητή και Υπ. Οικονομικών κ. Εμ. Δρεττάκη και αναβαθμίστηκαν ουσιαστικά στις αρχές του 1993, απο τον Υπ. Οικονομικών κ. Στ. Μάνο, με την μορφή που το γνωρίζουμε σχεδόν όλοι σήμερα.

Το σύστημα τιμών Αντικειμενικών Αξιών Ακινήτων (Α.Α.Α)

 1. Στην αφετηρία του ήταν μια διεθνής καινοτομία,
 2. Μετά απο 20-25 έτη υπονόμευσης & απαξίωσης έγινε περίγελος...
 3. Σήμερα, μετά την χρεωκοπία και μετά απο μια 10/3τή οικονομική κρίση
 4. Απλά ένα ενδεικτικό σύστημα τιμών, που παρ’ όλα αυτά όμως, πάνω του στηρίζονται πλειάδα φόρων και
 5. Εκ του αποτελέσματος εξελείχθηκε σε μια απο τις βασικές παραμέτρους στρέβλωσης της αγοράς και ανάπτυξης του κλάδου.

Αρχικός στόχος εισαγωγής του συστήματος ήταν να βάλει τέρμα στο "ανατολίτικο παζάρι" και της συνδιαλλαγής, μεταξύ του κάθε Εφόρου και φορολογούμενου πολίτη... . Η αρχική στόχευση, σε μεγάλο βαθμό επιτεύχθηκε. Εκ των υστέρων.. αλλά πολύ γρήγορα, αποδείχθηκε ότι σύστημα έπασχε σε 2 βασικά επίπεδα:

 • 1ον: Στο επίπεδο επιστημονικής εμβάθυνσης των κριτηρίων και συντελεστών αποτίμησης, της αφετηρίας των αξιών των ακινήτων δηλαδή, του οικοπέδου ή γεωτεμαχίου, πέραν της αξίας του κτιριακών εγκαταστάσεων που είναι και το πλέον εύκολο
 • 2ον: Στο επίπεδο της οργάνωσης και της μεθοδολογίας παρακολούθησης του συστήματος

Δείτε αναλυτική τεκμηρίωση στην ενότητα της υπηρεσίας "Αξιολόγησης της θέσης του ακινήτου"

Στα πλαίσια της πύλης www.e-poleodomia.com, και με ενα "κλικ", σε κάθε ακίνητο που θα επιλέγει ο χρήστης, πέραν της πολεοδομικής πληροφόρησης και τεκμηρίωσης για χρήσεις γης και όρους δόμησης, της χωρικής Νομοθεσίας και Νομολογίας, επιπλέον θα του παρέχεται πληροφόρηση και για τις τιμές Ζωνών και τους προβλεπόμενους συντελεστές, για τον υπολογισμό της Αντικειμενικής Αξίας του Ακινήτου του, είτε είναι εντός σχεδίου, είτε είναι εκτός σχεδίου.

Αυτό είναι εφικτό, καθότι η Geovalues είναι η μόνη εταιρία που διαθέτει χωρικά και με ακρίβεια 1-3 μ.

Για τα Εντός σχεδίου Πόλεων και Οικισμών

 • 12.224 Τ.Ζ/Ζώνες τιμών,
 • 11.983 Σ.Α.Ο/Συντελεστές Αξιοποίησης Ακινήτων,
 • 20.467 Σ.Ε/Γραμμικές Ζώνες Συντελεστών Εμπορικότητας
 • 12.224 Σ.Ο/Ζώνες Συντελεστών συμμετοχής του οικοπέδου στην αξία του κτιρίου

Για τις Εκτός σχεδίου περιοχές (Ύπαιθρος)

 • 6.040 Κ1-Κ9/Ζώνες Τιμών Εκκίνησης Κτιρίων,
 • 14.125 Α.Β.Α/Αρχικής Βασικής Αξίας για τους 14.125 οικισμούς της χώρας,
 • 6.040 Τ.Ο/Αρχ Τιμή οικοπέδου για ακίνητα με κτίσμα
 • 2.124 Ε.Β.Α Οδού/Ζώνες για ακίνητα με Ε.Β.Α, λόγω επαφής με οδικά δίκτυα
 • 838 Ε.Β.Α Θάλασσας/Ζώνες για ακίνητα με Ε.Β.Α, λόγω γειτνίασης σε θάλασσα