Ζώνες προστασίας περιβάλλοντος

Για κάθε σημείο της υπαίθρου,

όλες οι θεσμοθετημένες ρυθμίσεις!

 

Ενδεικτική παρουσίαση ανα Θεματική Κατηγορία & σετ/Layers

Α. Ζώνες Προστασίας Περιβάλλοντος

 1. Αρχαιολογικές ζώνες απολύτου προστασίας
 2. Αρχαιολογικές ζώνες με ειδικούς όρους δόμησης
 3. Αρχαιολογικές ζώνες χωρίς ειδικούς όρους
 4. Μνημεία & ζώνες προστασίας απο ΓΠΣ/ΣΧΟΟΑΠ
 5. Ιστορικοί τόποι
 6. Τόποι ιδιαίτερου Φυσικού κάλλους

Άνω των 4.250 Οριοθετημένων Αρχαιολογικών Χώρων & Μνημείων

 1. Αρχαιολογικοί χώροι
 2. Ιστορικοί τόποι
 3. Μνημεία κλπ

Β. Δασικές εκτάσεις – Όρεινοί όγκοι

 1. Δασικές ζώνες - χαρακτηρισμοί (περιοχές κύρωσης)
 2. Δασικές ζώνες απο ΓΠΣ/ΣΧΟΟΑΠ - ΖΟΕ κλπ
 3. Ορεινοί Όγκοι απο ΖΟΕ

Δασικοί Χάρτες:

 1. 40 Νομοί της χώρας με μερική κύρωση χαρτών
 2. 10 Νομοί της χώρας με ανάρτηση δασικών χαρτών

Γ. Natura - Ρέματα - Υγροβιότοποι

 1. Ζώνες Προστασίας Ποταμών - Λιμνών
 2. Ζώνες προστασίας Υγροβιοτόπων 
 3. Καταφύγια Αγριας Ζωής/ ΚΑΖ
 4. Ζώνες προστασίας της Φύσης - Natura 2000 
 5. Ζώνες προστασίας Οριοθετημένων Ρεμάτων
 6. Ζώνες ρεμάτων Περιβαλλοντικού Ενδιαφέροντος Αττικής

Natura- Υγροβιότοποι:

 1. > 1.976 Ζώνες Προστασίας Ρεμάτων
 2. > 392 Ζώνες Προστασίας Ποταμών & Λιμνών
 3. > 369 Υγροβιότοποι Απολύτου Προστασίας
 4. > 121 Διάφορες άλλες Ζώνες Προστασίας σχηματισμών
 5. > 484 Ζώνες Προστασίας της Φύσης (Δίκτυο Φύσης - Natura 2000)

Δ. Εγκαταταστάσεις Προστασίας Περιβάλλοντος

 1. Βιολογικοί Σταθμοί Λυμάτων
 2. Θέσεις Χωροθέτησης Νέων Σταθμών
 3. Χωματερές - Χ.Υ.Τ.Α – Χ.Υ.Τ.Υ – Χ.Α.Δ.Α κλπ

Βιολογικοί Σταθμοί - ΧΥΤΑ- Χωματερές:

 1. > 212 Βιολογικοί Σταθμοί
 2. > 157 Χ.Υ.Τ.Α και Παράνομες Χωματερές