Β2Β : Εξειδικευμένες υπηρεσίες

Οι υπηρεσίες αυτές,

είναι πέρα απο τις αυτοματοποιημένες υπηρεσίες της γεωπύλης.

 

Αφορούν ειδικές

και απολύτως εξειδικεϋμένες υπηρεσίες, για τις οποίες απαιτούνται σύνθετα και συνδυαστικά δεδομένα π.χ για:

 1. Την διατύπωση Τεχνικών Εκθέσεων, ή την διατύπωση Γνωμοδότησης ή Πραγματογνωμοσύνης για δικαστική ή μη χρήση,
 2. Την εκπόνηση Επιχειρησιακών Μελετών είτε για την χωροθέτηση κάποιων δραστηριοτήτων, την ανάπτυξη δικτύων επιχειρήσεων, την αξιοποίηση κλπ

για τις οποίες απαιτούνται,

 1. Είτε τεκμηρίωση στα επίσημα χαρτογραφικά υπόβαθρα και νομικά κείμενα,
 2. Είτε πάσης φύσεως διανυσματικά δεδομένα

και αφορούν,

 1. Είτε Χωροταξικές – Πολεοδομικές κλπ ρυθμίσεις
 2. Είτε Χωρικά Δημογραφικά, Οικονομικά κλπ δεδομένα
 3. Είτε δεδομένα Τεχνικών, Κοινωνικών κλπ δεδομένων στην περιοχή μελέτης

 

Οι υπηρεσίες αυτές

απευθύνονται σε επαγγελματίες & επιχειρήσεις όπως:

 1. Μηχανικούς,
 2. Εκτιμητές,
 3. Δικηγόρους
 4. Πραγματογνώμονες,
 5. Developers Real Estate,
 6. Τεχνικές & Μελετητικές εταιρείες κλπ

 

Οι υπηρεσίες παρέχονται

και τιμολογούνται κατόπιν επικοινωνίας και ειδικής συμφωνίας.