Άδειες χρήσης υπηρεσιών

Η γεωπύλη εισάγει νέους και σύγχρονους τρόπους,

στην παροχή εξειδικευμένων επαγγελματικών πληροφοριών στον κλάδο των ακινήτων.

 

 1. Τις άδειες χρήσης των υπηρεσιών της πλατφόρμας,
 2. Την προαγορά αδειών σύμφωνα με τις ανάγκες των επαγγελματιών/ επιχειρήσεων
 3. Αγορά με τρόπο άμεσο και διαφανή, μέσω Ηλεκτρονικού καταστήματος (e-Shop) και φυσικά
 4. Καινοτόμες εφαρμογές Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών / G.I.S για Άμεση, Αξιόπιστη και Τεκμηριωμένη Χωρική Πληροφόρηση

 

Κάθε ακίνητο και μια άδεια χρήσης!

 

 1. Για κάθε ακίνητο που χρησιμοποιώ την πλατφόρμα για να πάρω πληροφορίες, αντιστοιχεί και μια άδεια χρήσης που έχω προαγοράσει - σε οποιοδήποτε σημείο της χώρας - είτε είναι εντός, είτε εκτός σχεδίου.
 2. Αγοράζω όσες υπηρεσίες έχω ανάγκη
 3. Αγοράζω υπηρεσίες, όποτε θέλω (24 ώρες/το 24ωρο)
 4. Με άμεση έκδοση του τιμολογίου πληρωμής για τις αγορές μου
 5. Τις χρησιμοποιώ όποτε θέλω, χωρίς χρονικούς περιορισμούς λήξης κλπ
 6. Τις χρησιμοποιώ απο το pc στο γραφείο, στο tablet ή στο κινητό μου (smart phone)
 7. Χωρίς μηνιαίες συνδρομές ή αγορά εφαρμογών, χωρίς απαιτήσεις ειδικού εξοπλισμού, χωρίς δεσμεύσεις κλπ.