Πολιτική Απορρήτου

Α) Πολιτική Απορρήτου - Προστασία προσωπικών δεδομένων

 • Α.1 Πολιτική Απορρήτου
 • Α.2 Προστασία προσωπικών δεδομένων
  • Α.2.1. Τι είναι τα προσωπικά δεδομένα;
  • Α.2.2. Τι σημαίνει «Επεξεργασία» Προσωπικών Δεδομένων;
  • Α.2.3. Είναι υποχρεωτική η παραχώρηση των Δεδομένων σας;
  • Α.2.4. Ποια Δεδομένα σας είναι Υποχρεωτικά;
  • Α.2.5. Ποια είναι η νόμιμη βάση επεξεργασίας των Δεδομένων σας;
  • Α.2.6. Πώς χρησιμοποιούμε τα Προσωπικά Δεδομένα σας;
  • Α.2.7. Που και Πως κοινοποιούνται τα Προσωπικά Δεδομένα σας;

Β) Εφαρμοστέο Δίκαιο – Αρμόδια δικαστήρια - Εξωδικαστική επίλυση

Γ) Τελικές Διατάξεις

Παρακαλούμε, διαβάστε προσεκτικά πριν χρησιμοποιήσετε τις υπηρεσίες μας:


Α) Πολιτική Απορρήτου -Προστασία προσωπικών δεδομένων

Α.1 Πολιτική Απορρήτου

Οι παρακάτω όροι αφορούν την Πολιτική Απορρήτου και την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων την οποία εφαρμόζει η εταιρεία «Δ.ΚΑΠΑΚΛΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Ε» και με διακριτικό τίτλο/δ.τ «Geovalues», που εδρεύει στον Αγ. Δημήτριο Αττικής, επί της οδού Λεκανίδη 8- ΤΚ 17343, Τηλ. 210-9703329, email: [email protected], στα πλαίσια λειτουργίας του ηλεκτρονικού καταστήματος www.e-poleodomia.com (εφεξής «Ηλεκτρονικό Κατάστημα»), ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας, συλλέγει, αποθηκεύει, χρησιμοποιεί και εν γένει επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα σας όταν επισκέπτεστε, εγγράφεστε ή χρησιμοποιείτε είτε το φυσικό ή το ηλεκτρονικό κατάστημα.

Για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων που παρέχετε στο ηλεκτρονικό κατάστημα www.e-poleodomia.com, εφαρμόζεται ο Γενικός Κανονισμός για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων 2016/679/, το ισχύον εθνικό (Ν. 4264/2019) και ευρωπαϊκό νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο για την προστασία προσωπικών δεδομένων. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση των προσωπικών σας δεδομένων μπορείτε να διαβάσετε την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Με την παρούσα Πολιτική Απορρήτου, περιγράφεται ο τρόπος χρήσης, κοινοποίησης και προστασίας των προσωπικών δεδομένων σας, τις επιλογές που διαθέτετε αναφορικά με τα προσωπικά δεδομένα σας και τον τρόπο επικοινωνίας μαζί μας.

Για τυχόν απορίες σχετικά με την παρούσα Πολιτική Απορρήτου, αλλά και για κάθε άλλο ζήτημα σχετικό με την επεξεργασία των Δεδομένων σας και την άσκηση των δικαιωμάτων σας, μπορείτε να απευθύνεστε στην Υπεύθυνη Προστασίας δεδομένων (DPO) της Εταιρείας στην Διεύθυνση Λεκανίδη 8- ΤΚ 17343, Τηλ. 210-9703329, email: [email protected] .
Παρακαλούμε, αφιερώστε λίγο από τον χρόνο σας και διαβάστε προσεκτικά τα παρακάτω.

Α.2 Προστασία προσωπικών δεδομένων

Α.2.1. Τι είναι τα προσωπικά δεδομένα;

Με τον όρο «προσωπικά δεδομένα», αναφερόμαστε σε πληροφορίες φυσικών προσώπων, όπως ονοματεπώνυμο, ταχυδρομική διεύθυνση, ηλεκτρονική διεύθυνση, τηλέφωνο επικοινωνίας κλπ. οι οποίες προσδιορίζουν ή μπορούν να προσδιορίσουν την ταυτότητα κάθε φυσικού προσώπου, εφεξής «Προσωπικά Δεδομένα ή Δεδομένα».

Α.2.2. Τι σημαίνει «Επεξεργασία» Προσωπικών Δεδομένων;

«Επεξεργασία» Προσωπικών Δεδομένων, αποτελεί κάθε πράξη ή σειρά πράξεων που πραγματοποιείται με ή χωρίς τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσων, σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή σε σύνολα δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως η συλλογή, η καταχώριση, η αποθήκευση, η οργάνωση, η διάρθρωση, η προσαρμογή ή η μεταβολή, η ανάκτηση, η αναζήτηση πληροφοριών, η χρήση, η κοινοποίηση με διαβίβαση, η διάδοση ή κάθε άλλη μορφή διάθεσης, ή ο συνδυασμός, ο περιορισμός, η διαγραφή ή η καταστροφή.

Α.2.3. Είναι υποχρεωτική η παραχώρηση των Δεδομένων σας;

Κατ΄αρχήν η παραχώρηση των Προσωπικών Δεδομένων είναι προαιρετική. Παρόλα αυτά, είναι από την φορολογική νομοθεσία αναγκαία, όταν πρόκειται να κάνετε οποιαδήποτε συναλλαγή και απαιτείται η έκδοση του προβλεπόμενου παραστατικού (Τιμολόγιο)

Για τον λόγο αυτό, είτε όταν με φυσική παρουσία στο κατάστημα της εταιρείας διενεργείται κάποια συναλλαγή είναι υποχρεωτική η παραχώρηση των προβλεπόμενων στοιχείων σας (ονοματεπώνυμο, ταχυδρομική διεύθυνση, ΑΦΜ, ΔΟΥ, κλπ.), είτε όταν κάνετε εγγραφή στο Ηλεκτρονικό Κατάστημα, παραχωρείτε στοιχεία σας συμπληρώνοντας σε φόρμα, πεδία που κάποια είναι Υποχρεωτικά (με την ένδειξη *) και κάποια άλλα προαιρετικά (χωρίς ένδειξη)

Η άρνηση παραχώρησης των Προσωπικών Δεδομένων σας που είναι Υποχρεωτικά (με την ένδειξη *) συνεπάγεται αδυναμία εκ μέρους σας, της χρήσης των υπηρεσιών της Geovalues και του ηλεκτρονικού καταστήματος www.e-poleodomia.com

Η παραχώρηση των επιπρόσθετων μη υποχρεωτικών Δεδομένων, πέραν εκείνων που επισημαίνονται ως υποχρεωτικά, είναι προαιρετική και δεν επιφέρει συνέπειες σχετικά με τους κύριους σκοπούς της συλλογής δεδομένων, αλλά η παραχώρηση τους χρησιμεύει αποκλειστικά στη βελτιστοποίηση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Α.2.4. Ποια Δεδομένα σας είναι Υποχρεωτικά;

Συλλέγουμε μόνο τα απολύτως απαραίτητα Δεδομένα σας, τα οποία είναι κατάλληλα και σαφή για τον σκοπό που προορίζονται:

Συγκεκριμένα:

Κατά την εγγραφή του ο «Χρήστης» ή «Πελάτης» του ηλεκτρονικού καταστήματος πριν ξεκινήσει τη διαδικασία αγοράς των παρεχόμενων υπηρεσιών πρέπει να εγγραφεί στο ηλεκτρονικό κατάστημα.
Για την Εγγραφή στο ηλεκτρονικό κατάστημα απαιτούνται:

Προσωπικά

 • i) Για την χρήση των υπηρεσιών:
  • e-Mail / Username
  • Κωδικός πρόσβασης (Προσωπικός και μοναδικός κωδικός)
  • Επιπλέον το e-mail απατείται για την αυτόματη ταυτοποίηση του χρήστη/πελάτη, αλλά και για τις ανάγκες αμφίδρομης επικοινωνίας
 • ii) Για την τιμολόγηση των υπηρεσιών:
  • Ονοματεπώνυμο,
  • Επάγγελμα ή επωνυμία εταιρείας,
  • Διεύθυνση,
  • ΑΦΜ,
  • ΔΟΥ,
  • Τηλέφωνο επικοινωνίας

Δηλαδή όλα τα απολύτως αναγκαία στοιχεία για την πραγματοποίηση των συνήθων συναλλαγών και την έκδοση του Τιμολογίου Παροχής Υπηρεσιών.

Αν κάποιος εγγεγραμμένος χρήστης, σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή επιθυμεί να ακυρώσει την εγγραφή του από την λίστα διευθύνσεων/email, μπορεί να το κάνει από την φόρμα εγγραφής ή αλλαγή των τηρούμενων προσωπικών του στοιχείων.

Α.2.5. Ποια είναι η νόμιμη βάση επεξεργασίας των Δεδομένων σας;

Η νομοθεσία για την προστασία των δεδομένων καθορίζει διάφορους λόγους για τους οποίους μια εταιρεία μπορεί να συλλέξει και να επεξεργαστεί τα προσωπικά σας δεδομένα, μεταξύ των οποίων:

 • i. Τους όρους της συμβατικής σας σχέσης με την Geovalues (Δηλαδή για κάθε συναλλαγή που πραγματοποιείτε με την εταιρεία)
 • ii. Όταν επιλέγετε και συναινείτε να λαμβάνετε ενημερωτικά φυλλάδια (Newsletter).
 • iii. Τις εκ του νόμου υποχρεώσεις της Εταιρείας (π.χ. φορολογική νομοθεσία, νομοθεσία για το ηλεκτρονικό εμπόριο κ.λ.π)
 • iv. Το έννομο συμφέρον μας.

Α.2.6. Πώς χρησιμοποιούμε τα Προσωπικά Δεδομένα σας;

Οι παραπάνω πληροφορίες αυτές παραμένουν απολύτως εμπιστευτικές. Η Geovalues διατηρεί το δικαίωμα να χρησιμοποιήσει τα στοιχεία αυτά για την αποστολή ενημερώσεων για νέες υπηρεσίες ή προσφορές, σε πελάτες ή εγγεγραμμένους χρήστες της στο ηλεκτρονικό κατάστημα.

Η Geovalues, ως Υπεύθυνη Επεξεργασίας, συλλέγει τις απολύτως απαραίτητες για τη διεκπεραίωση των ανωτέρω συναλλαγών πληροφορίες που καταχωρούνται από τον Πελάτη
Σε συγκεκριμένες περιπτώσεις – που το επιβάλλει το έννομο συμφέρον μας - συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε τα Δεδομένα σας με τρόπο που εύλογα αναμένεται ως μέρος της λειτουργίας της επιχείρησής μας και που δεν επηρεάζει ουσιαστικά τα δικαιώματά σας, την ελευθερία ή τα συμφέροντά σας. (π.χ το ιστορικό των συναλλαγών σας μαζί μας, προκειμένου να σας αποστείλουμε εξειδικευμένη πληροφόρηση ή σε συνδυασμό με το ιστορικό συναλλαγών και άλλων πελατών, προκειμένου να εντοπίσουμε τάσεις και προτιμήσεις σας σχετικά με τις υπηρεσίες μας και να τις βελτιστοποιήσουμε κλπ.),
Τα Δεδομένα του Πελάτη διατηρούνται από την Geovalues για το χρονικό διάστημα που απαιτείται για την εκπλήρωση της σύμβασης πώλησης με τον Πελάτη και πάντως για διάστημα όχι μεγαλύτερο των πέντε ετών από τη λύση ή λήξη της σύμβασης αυτής, όπως ορίζεται από το νόμο για την παραγραφή τυχόν αξιώσεων και για λόγους εκκαθάρισης.

Τα φορολογικά στοιχεία καθώς και όσα απαιτούνται για λόγους ελέγχου από τις εποπτικές Αρχές θα τηρούνται όσο ορίζεται από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία. Μετά την παρέλευση της προβλεπόμενης προθεσμίας, θα καταστρέφονται με ασφαλή τρόπο, υπό την προϋπόθεση ότι η διατήρησή τους δεν απαιτείται πλέον για την εκπλήρωση του ανωτέρω σκοπού ή για την κάλυψη των επιχειρησιακών, φορολογικών, ή λογιστικών απαιτήσεων της Geovalues ή για την προάσπιση των δικαιωμάτων της ενώπιον Δικαστηρίου ή Αρχής.

Πρόσβαση στα Δεδομένα του Πελάτη έχει το απολύτως απαραίτητο προσωπικό της Geovalues, το οποίο έχει δεσμευτεί με τήρηση εμπιστευτικότητας.

Α.2.7. Που και Πως κοινοποιούνται τα Προσωπικά Δεδομένα σας;

Η Geovalues δεν κοινοποιεί σε τρίτους προσωπικά σας δεδομένα.

Εξαιρούνται ειδικές περιπτώσεις και όπου απαιτείται για τους εξής σκοπούς:

 • I. Σε συμμόρφωση με κρατικό αίτημα, δικαστική απόφαση ή ισχύοντα νόμο,
 • II. Για την αποτροπή παράνομων χρήσεων ή την ή παραβιάσεων των Όρων Χρήσης του ηλεκτρονικού καταστήματος μας
 • III. Την δική μας προστασία από αξιώσεις τρίτων,
 • IV. Στην συμβολή για την αποτροπή ή έρευνα περιπτώσεων απάτης κλπ.

 

Β) Εφαρμοστέο Δίκαιο – Αρμόδια δικαστήρια - Εξωδικαστική επίλυση

Οι συμβάσεις μέσω ηλεκτρονικού καταστήματος διέπονται από το Ευρωπαϊκό και το Ελληνικό Δίκαιο, ιδίως από τα νομοθετήματα που ρυθμίζουν θέματα σχετικά με το ηλεκτρονικό εμπόριο, τις πωλήσεις από απόσταση και την προστασία των καταναλωτών.

Επίσης, οι προαναφερόμενοι όροι του παρόντος, αποτελούν την συνολική συμφωνία μεταξύ του διαχειριστή της Geovalues και του ηλεκτρονικού καταστήματος www.e-poleodomia.com με τον επισκέπτη/ χρήστη/ πελάτη των σελίδων και υπηρεσιών του και δε δεσμεύει παρά μόνο αυτούς. Καμία τροποποίηση των όρων αυτών δε θα λαμβάνεται υπόψη και δε θα αποτελεί τμήμα της συμφωνίας αυτής, εάν δεν έχει διατυπωθεί εγγράφως και δεν έχει ενσωματωθεί σε αυτή.

Συνεπώς και οι συμβάσεις, μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος, έχουν δημιουργηθεί και ελέγχονται από την Geovalues με έδρα την Αθήνα και διέπεται από την Ελληνική Νομοθεσία . Αν κάποιος χρήστης επιλέξει να αποκτήσει πρόσβαση στο www.e-poleodomia.com από άλλη χώρα, έχει την ευθύνη να ακολουθήσει τους Νόμους της χώρας αυτής.

Οποιαδήποτε διαφορά προκύψει και η οποία πηγάζει από τη συμβατική σχέση μεταξύ της Geovalues και του Πελάτη, αρμόδια για την επίλυσή της είναι τα καθ' ύλην αρμόδια Δικαστήρια της Αθήνας.

Για την εξωδικαστική επίλυση της διαφοράς, ο Πελάτης μπορεί να απευθύνεται στους αρμόδιους φορείς εξωδικαστικής διευθέτησης καταναλωτικών διαφορών, όπως την Γενική Γραμματεία Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας (Πλ. Κάνιγγος, 10181, Αθήνα, http://www.mindev.gov.gr, τηλ.:1520, στον Συνήγορο του Καταναλωτή http://www.synigoroskatanaloti.gr, Λ. Αλεξάνδρας 144, 114 71, Αθήνα, τηλ.:2106460862,

Επίσης, σύμφωνα με την Οδηγία 2013/11/ΕΚ, (Κ.Υ.Α 70330/2015), προβλέπεται πλέον και η δυνατότητα ηλεκτρονικής επίλυσης καταναλωτικών διαφορών με τη διαδικασία Alternative Dispute Resolution στο σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Εάν ο Πελάτης έχει πρόβλημα με αγορά που πραγματοποίησε από το Ηλεκτρονικό Κατάστημα και διαμένει στην ΕΕ μπορεί να χρησιμοποιήσει αυτόν τον ιστότοπο https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=EL για εξωδικαστική διευθέτηση της διαφοράς. Ο πιστοποιημένος για τον σκοπό αυτό Φορέας Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών (ΕΕΔ) είναι: Ευρωπαϊκό Κέντρο Καταναλωτή Ελλάδας (http://www.eccgreece.gr/el/european-consumer-center-greece/), Λεωφ. Αλεξάνδρας αρ. 144, 11 471, Αθήνα, +30 2106460862
Η προστασία που επιφυλάσσουν οι διατάξεις του νόμου περί συμβάσεων συναπτομένων από απόσταση, όπως και οι παρόντες όροι, υπογραμμίζεται, ότι εφαρμόζεται στις συναλλαγές μόνο με φυσικά πρόσωπα, τα οποία συναλλάσσονται για λόγους, που δεν εμπίπτουν στην εμπορική, βιοτεχνική, επιχειρηματική ή ελευθέρια επαγγελματική τους δραστηριότητα.

 

Γ) Τελικές Διατάξεις

Οι προαναφερθέντες όροι και προϋποθέσεις, αποτελούν το συνολικό πλαίσιο για την πλήρη γνώση και συμφωνία μεταξύ της Geovalues και του Πελάτη, για την διενέργεια συμβάσεων εξ’ αποστάσεως μέσω του Ηλεκτρονικού Καταστήματος www.e-poleodomia.com

Η Geovalues δύναται να τροποποιεί οποτεδήποτε τους όρους και τις προϋποθέσεις αυτής της συμφωνίας, ή/και τις πολιτικές ή/και τις διαδικασίες του οποιαδήποτε στιγμή με την ανακοίνωση των αλλαγών στο Ηλεκτρονικό Κατάστημα. Επίσης, η Geovalues δύναται να συνάψει συμφωνία για την ανάθεση των υποχρεώσεών της σε κατάλληλο τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο.

Εάν οποιοδήποτε τμήμα της σύμβασης πώλησης σύμφωνα με τους παρόντες όρους αποδειχθεί άκυρο ή ανεφάρμοστο με απόφαση δικαστηρίου, η υπόλοιπη σύμβαση θα συνεχίσει να ισχύει, αποκλειστικά σύμφωνα με το δίκαιο της Ελλάδας.