Τιμολογιακή πολιτική

Με την αγορά μεγάλου αριθμού αδειών,

Τότε, επωφελήσου τις μεγαλύτερες έκπτωσεις και

Κατ΄επέκταση, απόλαυσε μεγαλύτερο οικονομικό όφελος αλλά και πολλαπλάσιες υπηρεσίες!!

 

  1. Όσο αυξάνει ο αριθμός προαγοράς αδειών, αναλόγως αυξάνει και το % έκπτωσης
  2. Τιμές αδειών και πακέτα υπηρεσιών, χωρίς “κρυφά” κόστη, δεσμεύσεις κλπ
  3. Σε κάθε πακέτο, προσφέρονται εναλλακτικές λύσεις αριθμού αδειών: 5 - 10 - 20 - 30 - 50 - 100

Και συνδυασμοί πακέτων διαφορετικών υπηρεσιών, για την κάλυψη των αναγκών όλων: 

  • Απλές Άδειες Πολεοδομικής Πληροφόρησης (Χρήσεις γης και όρους δόμησης) για κάθε ακίνητο,
  • Σύνθετες Άδειες που θα παρέχουν ευρεία Πολεοδομική Πληροφόρηση,

 

Συνδυάζοντας, Ιστορικότητα (Διαχρονική πολεοδομική εξέλιξη) καθώς και Νομοθεσία/Νομολογία για την θέση του ακινήτου και 

Ταυτόχρονα με επιπλέον υπηρεσίες Αντικειμενικών Αξιών του ακινήτου, καθώς και Αξιολόγηση και Εκτίμηση της Θέσης του Ακινήτου 

Είτε πρόκειται για εκπόνηση μελετών, πραγματογνωμοσύνες κλπ,

Είτε πρόκειται για έλεγχο νομιμοποίησης χρήσεων και εν γένει την παροχή υπηρεσιών στους πελάτες σας

 

Στην περίπτωση αυτή, δείτε την ενότητα : Πακέτα Υπηρεσιών