Άδειες Σύνθετης Πληροφόρησης (Πολεοδομική - Αντικειμενικές - Ιστορικότητα - Νομοθεσία)

Κωδικός: F-A3
GTIN/EAN: 5214002657031
€29,76 με Φ.Π.Α.
33,3%
€19,84 με Φ.Π.Α.
ΕΙΔΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ - Όσο περισσότερο αγοράζετε τόσα περισσότερα κερδίζετε
Αριθμ. Αδειών 5 10 20 30
Τιμή Άδειας €19,84 €19,84 €19,84 €19,84
Τιμή Πακέτου: €99,20 €198,40 €396,80 €595,20
Έκπτωση: 5,0% 10,0% 15,0% 20,0%
Ώφελος: €4,96 €19,84 €59,52 €119,04
Τελική τιμή άδειας: €18,85 €17,86 €16,86 €15,87
Τελική τιμή: €94,24 €178,56 €337,28 €476,16

Άδειες Απλής Πολεοδομικής Πληροφόρησης

Παρεχόμενες πληροφορίες:

Για κάθε Άδεια και αναλόγως της θέσης του ακινήτου που επιλέγετε, οι πληροφορίες που παρέχονται είναι οι εξής:

 • A. Περιοχές εντός σχεδίου ή ορίων οικισμών

  1. Διοικητικές πληροφορίες

   1. Δήμος
   2. Οικισμός
   3. Πολεοδομική Ενότητα
  2. Χρήσεις Γης και Όροι Δόμησης

   1. Αρτιότητα της θέσης του ακινήτου
   2. Χρήσεις γης ΓΠΣ/ΣΧΟΟΑΠ (Εάν υπάρχει)
   3. Χρήσεις γης ρυμοτομικού σχεδίου (Εάν υπάρχει)
   4. Συντελεστής δόμησης
   5. Μέσος Συντελεστής δόμησης για ΓΠΣ/ΣΧΟΟΑΠ
   6. Συντελεστής κάλυψης
  3. Λοιποί Όροι Δόμησης

   1. Ύψος κτιρίων
   2. Αριθμός ορόφων
   3. Είδος, ύψος Στέγης
   4. Λοιπές ρυθμίσεις (Πυλωτή κλπ)
   5. Τυχόν απαιτούμενες εγκρίσεις πχ Αρχαιολογία κλπ
 • Β. Εκτός Σχεδίου Περιοχές (Υπαιθρος)

  1. Χρήσεις Γης
  2. Όροι δόμησης
  3. Μηνύματα για ζώνες Οικισμών
  4. Μηνύματα για λοιπές ζώνες προστασίας
 • Γ. Απόσπασμα χάρτη (.pdf)

  1. Ψηφιακού χάρτη με το ακίνητο σε κλ. 1/1.000
  2. Οδοιπορικού με την θέση του ακινήτου σε κλ. 1/5.000
  3. Πίνακας ζευγών με τις συντεταγμένες του ακινήτου
  4. Στοιχεία πλησιέστερων Τριγωνομετρικών σημείων
  5. Στοιχεία Εμβαδού, Περίμετρος, Διαστάσεις πλευρών

Αντικειμενικές  Αξίες  Ακινήτων

Παρεχόμενες πληροφορίες:

Για κάθε Άδεια και αναλόγως της θέσης του ακινήτου που επιλέγετε, οι πληροφορίες που παρέχονται είναι οι εξής:

 • Α. Για τα Εντός σχεδίου Πόλεων και Οικισμών

  1. Τ.Ζ / Τιμή Ζώνης Ακινήτου
  2. Σ.Α.Ο / Συντελεστής Αξιοποίησης Οικοπέδου
  3. Σ.Ε / Συντελεστής Εμπορικότητας
  4. Σ.Ο / Συντελεστής συμμετοχής του οικοπέδου στην αξία του κτιρίου
  5. Κ1-Κ9 /Ζώνες Τιμών Εκκίνησης Κτιρίων
  6. Α.Β.Α /Αρχικής Βασικής Αξίας των οικισμών της χώρας
  7. Τ.Ο / Τιμή οικοπέδου (Αρχ.) για ακίνητα με κτίσμα
  8. Ε.Β.Α Ειδική Βασική Αξία (επαφής με οδικά δίκτυα)
  9. Ε.Β.Α Ειδική Βασική Αξία (Απόσταση απο θάλασσα)
 • Β. Για τις Εκτός σχεδίου περιοχές (Ύπαιθρος)

  Ειδικότερα, για τις περιοχές εκτός σχεδίου, με χωρικά κριτήρια & αυτόματα, θα προσδιορίζεται εάν ένα ακίνητο θα υπαχθεί σε Α.Β.Α ή Ε.Β.Α

  Αυτό θα γίνεται με βάση δεδομένων που έχουν σχέση με την:

  1. Κατηγορία του οδικού δικτύου
  2. Την απόσταση απο την θάλασσα
  3. Εάν βρίσκεται σε περιοχή επέκτασης ΓΠΣ/ΣΧΟΟΑΠ κλπ

Ιστορικότητα

Διαχρονική πολεοδομική εξέλιξη στην θέση του ακινήτου

Η βασική πολεοδομία νομοθεσία στην χώρα μας, απο το 1923 μέχρι σήμερα, συμπληρώνει σχεδόν 100 έτη, ενώ σε τοπικό επίπεδο, παρεμβάσεις σχεδίων πόλεων, συμπληρώνουν περίπου 200 έτη.

Επίσης στην ύπαιθρο, πέρα απο τα γενικά νομικά πλαίσια για την εκτός σχεδίου δόμηση, κατά περιοχές και τοπικά, έχουν θεσπιστεί διαδοχικά, ειδικές ρυθμίσεις προστασίας με την θεσμοθέτηση ζωνών χρήσεων και ειδικών όρων δόμησης ανά ζώνη.

Ενδεικτικά και για καλύτερη κατανόηση, αρκεί να αναφερθεί ένα παράδειγμα π.χ ελέγχου ενος ακινήτου εκτός σχεδίου, που έχει ανεγερθεί στα μέσα της 10/ετίας του 1960, π.χ στην παραλιακή Ζώνη Βουλιαγμένης – Σουνίου και σε βάθος π.χ 500 μ. απο την ακτή.

Δεδομένου ότι, στην περιοχή απο το 1955 και μετά,με αλλεπάλληλα διατάγματα έχουν θεσπιστεί:

 1. Ζώνες χρήσεων και όρων δόμησης ανά ζώνη.
 2. Απο το 1998 έχουν θεσπιστεί ζώνες Ζ.Ο.Ε
 3. Επίσης απο το 1985 & μετά έχουν εγκριθεί Γ.Π.Σ

Συνεπώς, ο χρήστης για την θέση του ακινήτου που ελέγχει, θα λάβει πληροφόρηση:

 1. Τόσον για τις ισχύουσες Χρήσεις γης & Ο.Δ
 2. Όσον και για την διαχρονική πολεοδομική εξέλιξη (Ιστορικότητα) των ρυθμίσεων της περιοχής
 3. Με παραπομπή στα αντίστοιχα ΦΕΚ

Πολεοδομική Νομοθεσία & Νομολογία ανωτάτων δικαστηρίων (ΣτΕ κλπ)

Εκείνο που έχει πραγματική σημασία και αξία για τους χρήστες των υπηρεσιών της Γεωπύλης,

κατά την λήψη Χωροταξικής και Πολεοδομικής πληροφόρησης - σε συγκεκριμένο σημείο και για το ακίνητο που τους ενδιαφέρει - είναι να λάβουν χρηστική χωρική πληροφορία για το γενικό & ειδικό πλαίσιο της νομοθεσίας που ισχύει, αλλά και σχετικές αποφάσεις/ νομολογία των ανωτάτων δικαστηρίων της χώρας, κυρίως του ΣτΕ.

Η δύναμη του παραδείγματος,

είναι η βασική αρχή αυτού του εγχειρήματος και φιλοδοξούμε να γίνει άρτια και σωστά.

Μας ενδιαφέρει να είμαστε πρακτικοί,

να προειδοποιούμε ή και να προφυλάσσουμε – στο μέτρο του εφικτού – τους πελάτες μας από «κακοτοπιές» και να τους προσφέρουμε χειροπιαστές και μετρήσιμες υπεραξίες στην δουλειά τους.

Δηλαδή στον χρήστη θα εμφανίζονται κωδικοποιημένα,

χρηστικά υπομνήματα νομοθεσίας και νομολογίας, που θα τον ενημερώνουν για τα σημεία που θα πρέπει να ξέρει ή θα τον προειδοποιεί και θα πρέπει να προσέξει, όταν χειρίζεται κάποια υπόθεση ακινήτου..