Πακέτα Αδειών Σύνθετης Πληροφόρησης (Πολεοδομική - Αντικειμενικές - Αξιολόγηση Θέσης Ακινήτου)

Το προϊόν δεν είναι Διαθέσιμο.
Κωδικός: E-BC2
€43,40 με Φ.Π.Α.
35,2%
€28,12 με Φ.Π.Α.
ΕΙΔΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ - Όσο περισσότερο αγοράζετε τόσα περισσότερα κερδίζετε
Αριθμ. Αδειών 50 100
Τιμή Άδειας €28,12 €28,12
Τιμή Πακέτου: €1406,16 €2812,32
Έκπτωση: 25,0% 30,0%
Ώφελος: €352,16 €843,20
Τελική τιμή άδειας: €21,08 €19,69
Τελική τιμή: €1054,00 €1969,12

Άδειες Απλής Πολεοδομικής Πληροφόρησης

Παρεχόμενες πληροφορίες:

Για κάθε Άδεια και αναλόγως της θέσης του ακινήτου που επιλέγετε, οι πληροφορίες που παρέχονται είναι οι εξής:

 • A. Περιοχές εντός σχεδίου ή ορίων οικισμών

  1. Διοικητικές πληροφορίες

   1. Δήμος
   2. Οικισμός
   3. Πολεοδομική Ενότητα
  2. Χρήσεις Γης και Όροι Δόμησης

   1. Αρτιότητα της θέσης του ακινήτου
   2. Χρήσεις γης ΓΠΣ/ΣΧΟΟΑΠ (Εάν υπάρχει)
   3. Χρήσεις γης ρυμοτομικού σχεδίου (Εάν υπάρχει)
   4. Συντελεστής δόμησης
   5. Μέσος Συντελεστής δόμησης για ΓΠΣ/ΣΧΟΟΑΠ
   6. Συντελεστής κάλυψης
  3. Λοιποί Όροι Δόμησης

   1. Ύψος κτιρίων
   2. Αριθμός ορόφων
   3. Είδος, ύψος Στέγης
   4. Λοιπές ρυθμίσεις (Πυλωτή κλπ)
   5. Τυχόν απαιτούμενες εγκρίσεις πχ Αρχαιολογία κλπ
 • Β. Εκτός Σχεδίου Περιοχές (Υπαιθρος)

  1. Χρήσεις Γης
  2. Όροι δόμησης
  3. Μηνύματα για ζώνες Οικισμών
  4. Μηνύματα για λοιπές ζώνες προστασίας
 • Γ. Απόσπασμα χάρτη (.pdf)

  1. Ψηφιακού χάρτη με το ακίνητο σε κλ. 1/1.000
  2. Οδοιπορικού με την θέση του ακινήτου σε κλ. 1/5.000
  3. Πίνακας ζευγών με τις συντεταγμένες του ακινήτου
  4. Στοιχεία πλησιέστερων Τριγωνομετρικών σημείων
  5. Στοιχεία Εμβαδού, Περίμετρος, Διαστάσεις πλευρών

Αντικειμενικές  Αξίες  Ακινήτων

Παρεχόμενες πληροφορίες:

Για κάθε Άδεια και αναλόγως της θέσης του ακινήτου που επιλέγετε, οι πληροφορίες που παρέχονται είναι οι εξής:

 • Α. Για τα Εντός σχεδίου Πόλεων και Οικισμών

  1. Τ.Ζ / Τιμή Ζώνης Ακινήτου
  2. Σ.Α.Ο / Συντελεστής Αξιοποίησης Οικοπέδου
  3. Σ.Ε / Συντελεστής Εμπορικότητας
  4. Σ.Ο / Συντελεστής συμμετοχής του οικοπέδου στην αξία του κτιρίου
  5. Κ1-Κ9 /Ζώνες Τιμών Εκκίνησης Κτιρίων
  6. Α.Β.Α /Αρχικής Βασικής Αξίας των οικισμών της χώρας
  7. Τ.Ο / Τιμή οικοπέδου (Αρχ.) για ακίνητα με κτίσμα
  8. Ε.Β.Α Ειδική Βασική Αξία (επαφής με οδικά δίκτυα)
  9. Ε.Β.Α Ειδική Βασική Αξία (Απόσταση απο θάλασσα)
 • Β. Για τις Εκτός σχεδίου περιοχές (Ύπαιθρος)

  Ειδικότερα, για τις περιοχές εκτός σχεδίου, με χωρικά κριτήρια & αυτόματα, θα προσδιορίζεται εάν ένα ακίνητο θα υπαχθεί σε Α.Β.Α ή Ε.Β.Α

  Αυτό θα γίνεται με βάση δεδομένων που έχουν σχέση με την:

  1. Κατηγορία του οδικού δικτύου
  2. Την απόσταση απο την θάλασσα
  3. Εάν βρίσκεται σε περιοχή επέκτασης ΓΠΣ/ΣΧΟΟΑΠ κλπ

Αξιολόγηση - Εκτίμηση της Αξίας της Θέσης/Τοποθεσίας του Ακινήτου

Η ταυτότητα κάθε περιοχής,

και κυρίως των πόλεων, καθορίζεται απο πολλούς παράγοντες, οι οποίοι με την σειρά τους διαμορφώνουν την ποιότητα ζωής των κατοίκων της.

Οι ίδιοι παράγοντες φυσικά και κατ΄επέκταση διαμορφώνουν και την αξία των ακινήτων.

Ο προσδιορισμός της αξίας ενός κτιρίου ή μιας εγκατάστασης, ως κόστος κατασκευής, σε μεγάλο βαθμό μπορεί να προσδιοριστεί με πολλαπλές μεθόδους και μάλιστα με μεγάλη ακρίβεια και ασφάλεια.

Ο προσδιορισμός όμως της θεμελιώδους αξίας, δηλαδή της αξίας της γης, (οικοπέδου ή γηπέδου, με ή χωρίς εγκαταστάσεις) μέσω της αξιολόγησης της θέσης του, είναι το μεγάλο ζητούμενο της αξίας των ακινήτων.

Όμως η διαδικασία αξιολόγησης αποτελεί μια πολυπαραγοντική μέθοδος και προϋποθέτει ακριβή και αξιόπιστα δεδομένα πολλαπλών κατηγοριών και επιπέδων.

Αυτό πλέον είναι εφικτό και οφείλεται στην ολοκληρωμένη γκάμα Πανελλαδικών γεωχωρικών δεδομένων της Geovalues.

Αξιολόγηση - Εκτίμηση της Αξίας της Θέσης/Τοποθεσίας του Ακινήτου

Παρεχόμενες πληροφορίες:

Για κάθε άδεια και αναλόγως της θέσης του ακινήτου που επιλέγετε, οι πληροφορίες που παρέχονται είναι οι εξής:

 • Σε 1η Φάση θα παρέχονται:

  1. Απεικόνιση του ακινήτου πάνω σε ψηφιακούς χάρτες
  2. Απεικόνιση 4 επάλληλων περιοχών (Buffer) των 100, 300, 500 & 1.000μ
  3. Απεικόνιση εντός κάθε ζώνης των υφιστάμενων ή θεσμοθετημένων:
   • Τεχνικών υποδομών της περιοχής
   • Κοινωνικών υποδομών της περιοχής
   • Όμορων επωφελών χρήσεων γης
   • Όμορων οχλουσών χρήσεων γης
 • Σε 2η Φάση θα παρέχονται, αναλυτικά & με πληρότητα:

  1. Τα προαναφερόμενα, καθώς και
  2. Σκόρ πληρότητας (με βάση τα 176 κριτήρια των 13 Ομάδων λειτουργιών)
  3. Συντελεστής Αξίας Θέσης/Τοποθεσίας του ακινήτου, που θα προσαυξάνει ή θα απομειώνει τις τιμές βάσης αξιών των ακινήτων στην περιοχή/γειτονιά.